छिनमै सुक्ने छिनमै भरिने यस्तो कुण्ड // भेटियो नेपाल मा देखेरानी नदेखे जस्तो नगर्नुहोला ओम लेखि शेयर गरौ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *