केटी मान्छेहरुले केटाहरुलाई किन बोका भन्छन ? केटिहरुले केटाहरुलाई यस्तो पो सोचेर बोका भन्ने रहेछ !!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *