संसार कै सबैभन्दा हाेचाे मान्छे खत्रा डान्स उनलेे हामीलाई छाडेर गएपनि यादहरु चै छाडेरका छन !

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *