मृतक पतिको चितामा पत्नी जिउँदै जलेको यो सति ढुङ्गा,बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि शेयर गरौं र पूरा पढ्नहोस् तपाई को भाग्य चम्किने छ..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *