प्रेमी हो भन्दैमा बिश्वास गरेर घरमा एक्लै भएको बेला न बोलाउनुहोस एस्तो हुन सक्छ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *