सर्प संग माया लगाउने मान्छे नेपालमै भेटिए | किङ्ग कोब्रोले टोक्दा पनि बिष लाग्दैन

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *